Informacje ogólne

Baza firm ma charakter darmowy i ogólnodostępny. Właściciel nie pobiera opłat za dodanie, przeglądanie oraz edycję danych, z wyjątkiem funkcji dodatkowych, płatnych które zostaną wprowadzone w późniejszym okresie.

Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych opisów poszczególnych firm. Administrator serwisu dołoży wszelkich starań, aby informacje umieszczane na łamach bazy firm nie łamały obowiązującego prawa.

Umieszczanie firmy w bazie

Do bazy firm dodawać można firmy zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Każda firma może zarejestrować jeden wpis w maksymalnie 1 branży W sytuacji dodania więcej niż jednego wpisu profil firmy zostanie usunięty z bazy.

Dane o firmie, spółce mogą być umieszczane wyłącznie przez ich właścicieli lub osoby upoważnione do reprezentowania danej firmy, czy spółki.

Rejestracja w serwisie jest możliwa po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego. Konsekwencją wypełnienia Formularza Rejestracyjnego jest wysłanie zgłoszenia.

System wypyta klienta o podanie najważniejszych danych firmy tj. nazwę firmy, dane adresowe firmy, dane kontaktowe, poprosi o podanie branż, do których zalicza się dana firma. System poprosi o opisanie firmy oraz o podanie najważniejszych produktów i usług przedsiębiorstwa. Dodatkowo system poprosi o podanie słów kluczowych. Na końcu system poprosi o akceptację regulaminu.

Edycja danych firmy

Edycja danych firmy dokonywana jest przez specjalny utworzony profil firmy, do którego dostęp ma osoba rejestrująca dane przedsiębiorstwo.

Każda zarejestrowana firma w serwisie ma prawo do usunięcia danych swojej firmy z bazy poprzez zgłoszenie tego faktu administratororm.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe udostępnione właścicielowi serwisu pozostają własnością osoby wysyłającej, jednak przesłanie ich oznacza udzielenie zgody na wykorzystanie ich do celów wewnętrznych firmy. Zapisanie danych osobowych, firmowych w bazie i ich wykorzystywanie jest możliwe jedynie po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, firmę której dane dotyczą. Użytkownik wyraża zgodę poprzez zaznaczenie myszką odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym na stronie internetowej, co jest odpowiednikiem podpisu pod klauzulą o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 ze zm).

Użytkownik dane z formularza przekazuje firmie dobrowolnie i przyjmuje do wiadomości, że ma prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)

Fakt rejestracji firmy w bazie jest jednoznaczny z oświadczeniem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, wprowadzonych do formularzy dostępnych na stronach serwisu, w celach marketingowych"

Administrator portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści emitowane na stronach serwisu oraz materiałów reklamowych zamieszczanych przez Firmy ,a także za zawarte odnośniki do innych serwisów internetowych, zasobów sieci, witryn osób trzecich itp.

Postanowienia końcowe

Administrator bazy ma prawo usunąć wpis bez podania przyczyny.

Żadna część serwisu nie może być kopiowana, duplikowana, reprodukowana w jakiejkolwiek formie, bez pisemnej zgody administratora.

Baza zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu ich publikacji w Serwisie.

Zabronione jest zamieszczanie treści nie zgodnych z polskim prawem np. pornograficznych, obelżywych czy naruszających uczucia religijne.

Zabronione jest umieszczanie stron, firm agencji towarzyskich lub klubów o podobnyn charakterze. Strony tego typu będę usuwane z serwisu.